De komst van een wereldleraar….

wereldleraar

De komst van een wereldleraar, kunnen we daarin geloven? Iemand die vrede zal brengen voor heel de wereld.

Heel wat leraren hebben dat geclaimd volgens mij: Sathya Sai Baba, Da Free John, Jiddu Krishnamurti, Bhagwan,… En nog duiken er t.z.t namen op!
Deze leraar, regelmatig ook Maitreya genoemd, zal hij verschijnen, komen of zal de komst van hem door diverse mensen zelf plaatsvinden? Maitreya als het zogenaamde Christusbewustzijn, de goddelijke liefde die zal neerdalen op diverse mensen die dan op hun beurt de mensen zullen inspireren tot een wereldvrede.
Al duizenden jaren verwachten vele miljoenen mensen hier op aarde zo’n messiasfiguur. Zoals de joden. Toen er een man opstond zo’n 2000 jaar geleden Yeshua uit Nazareth werd ie maar door een handje vol joden erkend als de Messias. Na zijn dood bleef je verhalen over zijn verschijnen aan mensen vernemen. Misschien is het verhaal van Paulus wel de bekendste daarvan! Als een licht verscheen hij aan hem maar dat is nimmer gestopt. Tot op de dag als vandaag hoor je van zulke ervaringen, zelfs door mensen die helemaal niets met het geloof in Yeshua/Jezus te maken hebben. Ook moslims hebben zulke ervaringen. En de boodschap is steeds hetzelfde: liefde en genezing.
Boeddhisten spreken over de Maitreya, joden over de Messias, hindoes over de Kalki avatar, christenen over de Christus, moslims over Jezus als de Messias (maar nadrukkelijk niet als de zoon van God of als God zelf),…
Het geloof in een Wijze van wereldformaat die onderweg lijkt te zijn maar het kan natuurlijk ook een wensdroom zijn, niet waar?
Als liefde de boodschap blijkt te zijn van alle grote leraren, dan is liefde ons redmiddel. Liefde dan wacht op incarnatie, persoonlijk in ieders leven. Maar mensen lijken liever eerder te grijpen naar geweld en haat, als ik me hier niet vergis.
De uitverkorenen zijn zich wel volkomen bewust, dat er geen andere weg is dan die van liefde en vergeven. Maar welke politicus is daarin nu echt geïnteresseerd, als het hem of haar enkel gaat om de stemmen voor zijn of haar partij? Ook binnen de grote godsdiensten lijkt het vooral te gaan om de aantal zielen, leden van hun geestelijke club.
De vraag natuurlijk die we hier ook moeten stellen is: Wat is liefde?
Sommigen zien daarin dat je alles accepteert. Maar op die manier zal het kwaad in de wereld niet worden aangepakt maar lekker zijn gang kunnen blijven gaan onder de vlag van: alles is okee. Niet waar?
Niet alles is okee, daarmee kun je heel makkelijk in de politiek terecht komen en de politiek heeft bewezen na duizenden jaren enkel oorlogen te veroorzaken en in stand te houden.
Volgens mij schiet je niets op met conclusies als: alles is okee of niet alles is okee.
Liefde vraagt niet om een conclusie maar om aanwezigheid, hier en nu. Zoals mensen in de tijd van Yeshua een overspelige vrouw wilden doden door steniging overeenkomstig de wet, vroegen zij hem of dat hij daarmee eens was. Het was namelijk een strikvraag want volgens de wet mochten ze haar gewoon doden op die manier. Was de vrouw schuldig. Als hij nee zou zeggen, dan konden ze hem aanpakken wegens het verraden van de wet. Maar Jezus antwoordde, geheel onverwachts met: Laat wie zonder zonden is de eerste steen naar haar gooien!
Zulk antwoord hadden ze dus niet verwacht. Ze konden daarmee niets doen, tegen hem. Liefde heeft niets aan conclusies, liefde houd je scherp, hier en nu, open voor wat is. En daar ligt de verandering voor onszelf en de wereld. En niet in de vele wetten en het geweld wat daarmee gegarandeerd samen gaat. Jezus was niet tegen de wet. Maar de wet was er voor de mens en de mens niet voor de wet, vond hij. En volgens mij is dat nog steeds zo.

Verlichting niets dan ijdelheid?

Is verlichting niets dan ijdelheid? Lekker opscheppen over jezelf? Maar is het ook ijdelheid als je bemerkt bij jezelf dat je minder snel oordeelt over anderen en jezelf en dat liefde centraal is komen te staan in je leven?
We lijken graag onszelf op de borst te slaan en te willen beweren dat we beter (- of zelfs slechter) dan anderen te zijn. Veel mensen lopen simpelweg aan verlichting voorbij omdat ze het allemaal ijdelheid vinden van zoekers en zogenaamde leraren. Maar is dat niet jammer?
Om vervolgens geld en seks na te jagen in hun leven. Of zich als oppas- oma en/of opa blind te gaan staren op de kleinkinderen. Zelfkennis heeft dan geen prioriteit meer. Als er behoefte daaraan is, wordt er een afspraak gemaakt met een psycholoog. Of een zelfhulpboek gekocht maar de interesse in radicale zelfkennis en verlichting is er niet echt. Want dat wordt toch eerder gezien als een soort hobby, een luchtbel. Hierdoor wordt de samenleving dan ook enorm beïnvloed, niet waar? Jezus waarschuwde hier al tegen: Je kunt niet God liefhebben en geld.
Maar tegenwoordig is het de mode of lijkt het slechts in mijn ogen zo, dat het gaat om: En-en-en,..
Verlichting is niet voor watjes, dat moge duidelijk zijn hier. Het vraagt een geheel ander leven, een volslagen andere levensinstelling.
ijdelheid-001

Boeddha Club

Boeddha Staat

Het is moeilijk om een innerlijke vrijheid te beschrijven die je verwerkelijkt, verwezenlijkt hebt door een simpele stap te gaan, voorbij de geweldige stroom van gedachten, gevoelens en verlangens.
Weet, dat je 100% verantwoordelijk bent voor al je gedachten, gevoelens en verlangens. Ieder verzet tegen een bepaalde gedachte, gevoel en/of verlangen doet je er niet echt aan voorbij gaan. De ‘boeddha staat’ ligt voorbij alles mits je alles ook accepteert, een geweldige paradox niet waar?
Verlangens zuiveren onze ziel, onze zogenaamde ‘boeddha staat’. Niet door ze na te jagen of te onderdrukken maar ze volledig zonder enig verzet te ervaren. Verlangens herinneren je eraan dat je leeft. Maar het lijkt net of dat de meesten onder ons verlangens alleen maar willen vervullen of nog erger: onderdrukken. Slechts door het midden te bewandelen daarin kun je echt vrij zijn.

De innerlijke boeddha ben je zelf, hetgeen wat kan kiezen tussen-en-voor-of-tegen: gedachten, gevoelens en verlangens. Heel diep in jezelf als persoonlijk wezen, ben je dat wat weet te beoordelen.
De innerlijke boeddha gaat voorbij naam en vorm. Naam en vorm kunnen beïnvloed worden door de buiten wereld, anderen.
Niemand die kan kiezen voor jou. Innerlijk kun je dat enkel zelf omdat je dat bent, dat wat men intelligentie noemt.
Aan de buitenkant kun je Pietje heten of Marion,… Het ik-bewustzijn wordt vertegenwoordigd door het brein en is tevens het brein en lichaam zelf.
Mensen kunnen Pietje opsluiten, uitbuiten en dergelijke. Mensen kunnen Pietje liefhebben en helpen. We zijn medeverantwoordelijk. Je kunt mensen waarschuwen ergens voor: zoals bij het oversteken,…! Maar innerlijk kun je niets voor een ander betekenen, omdat we diep in wezen altijd zelf aan het stuur staan of niet. Ik kan niet kiezen voor een ander. We zijn namelijk onze gedachten, gevoelens en verlangens. Door onze keuzes groeien we. Door het innerlijke pad te gaan, komen we tot bloei.
Maar anderen de schuld te geven van innerlijke keuzes is onmogelijk, ook al doen we dat wel! Als je echt innerlijk vrij wilt worden moet je er gewoon helemaal voor gaan. Wees een licht voor jezelf. Wat voor ervaringen je ook kunt hebben of hebben gehad. Misschien heeft een engel tot je gesproken en voel je je daar nog vol van. Dat is dan ‘uiterlijk’. En ervaringen komen en gaan, hoe slecht of geweldig ze ook zijn. Je kunt je even goed voelen door een bepaalde gebeurtenis. Even teren op iets geweldigs. Maar geen een ervaring duurt eeuwig.
Je komt altijd innerlijk bij jezelf uit. Dat is de naakte waarheid.
Hoe een je je ook voelde met iets of iemand. Door een gesprek, seks, ontmoeting, sport, wandeling,… Op het diepste niveau ben je alleen en ondeelbaar. Ik noem dat de innerlijke boeddha. Of intelligentie zonder intellect. Je bent god op het diepste niveau. Maar je kunt Dat niet claimen omdat je het gewoon bent of niet. Niet, wanneer je iedere verantwoordelijkheid uit de weg gaat voor wat is.
Je kunt pas vrij zijn van de wereld als je je nimmer meer verzet er tegen. Je moet eerst echt gekeken hebben in de muil van een leeuw, om de leeuw te kunnen overwinnen. Je overwint niet door weg te lopen of iets te onderdrukken in jezelf.
Je bent een boeddha. Je bent niet van de wereld. Je kunt ‘fuck’ zeggen tegen alles. ‘Fuck’ tegen alle gedachten, tegen alle gevoelens en tegen alle verlangens. Omdat jij heer en meester bent! Maar als je ook maar enige angst hebt en dat uitdrukt door iets proberen te ontlopen diep in jezelf, ben je niet vrij en slaat dat ‘fuck’ gewoon helemaal nergens op, is dat hoogstens kinderachtig. Je kunt zeggen dat je god bent maar ben je dat echt diep innerlijk dan ook?

Een boeddha is een bijzonder wezen, zoals Helmuth von Glasenapp zo prachtig omschrijft:
‘Het kenmerkende van een boeddha is dat hij zijn kennis op eigen kracht verworven heeft. Dit geschiedde dus noch door de openbaring van een god, noch door de bestudering van heilige teksten of door het onderwijs van een leraar.’

Diep in wezen sta je er alleen voor. Daar is niets verkeerds aan. Je creëert jezelf. Hoe jij diep in wezen kijkt, reageert op gedachten, gevoelens en verlangens zegt niets over mij of een ander. Zegt niets over waar je bent. Je kunt het ontkennen maar daardoor kom je nimmer tot bloei. Jij weet innerlijk dat jij verantwoordelijk bent. Hoe goed uiterlijk of door een esoterische ervaring je geholpen kan worden, innerlijk blijf je wie je bent. Niet als naam en vorm maar als de boeddha. In de wereld van naam en vorm helpen we elkaar of zijn we tegen elkaar. Zulke momenten gaan voorbij, niet waar? Maar de boeddha in je kent geen begin en einde. Deze boeddha is zonder naam. Zonder geschiedenis.

boeddha-club-001